Raporlar

Yasad Mali Tablo 2019


İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hk. Karar Uygulama Usul ve Esasları


Yasad Mali Tablo 2018


Yasad Beyanname 2019


Yasad Beyanname 2018


Yasad Faaliyet Raporu 2018 2019


Yasad Faaliyet Raporu 2013


YASAD FAALİYET RAPORU "ARALIK 2009"


MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR


BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ