Raporlar

%7B%7Bdata
Yazılım Sanayicileri DERNEĞİ Bilanço ve Gelir tablosu


%7B%7Bdata
İktisadi İşletme Blanço ve Gelir Tablosu


%7B%7Bdata
Türkiye Yazılım Ekosistemine Genel Bakış

Türkiye Yazılım Ekosistemine Genel Bakış


%7B%7Bdata
BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ


%7B%7Bdata
MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR


%7B%7Bdata
YASAD FAALİYET RAPORU "ARALIK 2009"


%7B%7Bdata
Yasad Faaliyet Raporu 2013


%7B%7Bdata
Yasad Faaliyet Raporu 2018 2019


%7B%7Bdata
Yasad Beyanname 2018


%7B%7Bdata
Yasad Beyanname 2019


%7B%7Bdata
Yasad Mali Tablo 2018


%7B%7Bdata
İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hk. Karar Uygulama Usul ve Esasları


%7B%7Bdata
Yasad Mali Tablo 2019