Hakkımızda

Türk yazılım sektörünün çatı kuruluşu olma misyonuyla 1992’de kurulan Yazılım Sanayicileri Derneği’nin (YASAD) öncelikli hedefi; yerli yazılım sektörünün tanınması, büyümesi, gelişmesi ve küresel ölçekte söz sahibi olabilmesidir.


Yazılım sektörü kendi ticari büyüklüğünün yanı sıra hizmet verdiği diğer sektörlerdeki şirketlerin kaliteli, rekabetçi ürün ve hizmet üretimine doğrudan katkı sağlar. Bu yönüyle de yazılım sektörünün destek ve teşviklerde ‘stratejik öncelikli’ değerlendirilmesi için çalışmalar yürütür.


Derneğimiz; yazılım ekosisteminin güçlenmesi, ulusal destek ve teşvik mekanizmalarının, küresel trendler ile uyumlu aksiyonlarla hayata geçirilmesine odaklanır. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, iş dünyası temsilcileri ile tüm sanayi sektörü şirketleri arasında koordinasyon merkezi olarak görev yapar.


Yazılım ve bilgi teknolojileri alanındaki ulusal hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için aktif, sonuç odaklı, sürdürülebilir projeler yürütür, teknoloji platformları oluşturur.


Aynı zamanda yazılım firmalarının kurumsallaşması, nitelikli ürün ve çözümlerin üretimi, ticarileşmesi, kalifiye istihdam açığının giderilmesi, global düzeyde rekabet gücü, ihracat hacminin arttırılması nihai olarak da ülkenin bilişim teknolojileriyle kalkınmasına katkı sağlar.


YASAD, 400’ü aşkın üyesiyle yazılım sektörünün en güçlü sesidir.