YASAD ve YTÜ Yıldız Teknopark İş Birliği Niyet Protokolü İmza Töreni

YASAD, Yazılım Sanayicileri Derneği ile YTÜ Yıldız Teknopark A.Ş arasında 16.09.2021 tarihinde “İşbirliği Niyet Protokolü” imzalanmıştır. Taraflar arasında YTÜ Yıldız Teknopark bünyesindeki teknoloji şirketlerimizin markalaşma, ürün yönetimi ve ihracat kapasitelerinin arttırılmasına yönelik “Büyüme”(Scale up) projelerinin yürütülmesi, teknoloji / yazılım şirketlerine danışmanlık ve mentörlük desteği sağlanarak güçlendirilmesi ve yabancı yazılım bağımlılığının azaltılması amacı ile birlikte çalışmalar yürütme konusunda ortak bir görüşe varmışlardır.

 

YASAD ve YTÜ Teknopark bu işbirliği kapsamında üst düzey yönetici ve AR-Ge ekiplerinden oluşan beyingücü kaynaklarını bir araya getirerek ülkenin kalkınmasına destek olacak yaratıcı ürünlerin çıkması ve Türkiye’nin yazılım alanında küresel pazarlarda daha üst sıralara taşınması ile yerli yazılım ve yerli işletmelerin küresel pazarlarda rekabet gücünün arttırılması gibi ulusal hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla TÜBİTAK Teydeb, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği Çerçeve Programları ile Kamu kurum ve kuruluşlarının fonlarından yararlanarak aktif, sonuç odaklı ve sürdürülebilir ortak projeler geliştirmeyi ve faaliyetler düzenlemeyi, üyelerinin çalışanlarının yazılım teknolojileri konusunda bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla, hızlı, faydalı ve uygun maliyetli kurumsal eğitim programları, seminer ve çalıştaylar düzenlemeyi hedeflemişlerdir.

 

İş birliğinin esaslarının yer aldığı “İş Birliği Niyet Protokolü “ YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gönül Kamalı ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Sayın Orhan Tanışman tarafından 16 Eylül 2021 tarihinde İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinde yer alan YASAD Dernek Merkezinde imzalanmıştır. İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi Gümrük Müdürü Sayın Yavuz Güler ve İSBİ A.Ş. Pazarlama Yöneticisi Sayın Eray Özcan’ın da katıldığı imza töreninde taraflar yazılım şirketlerimizin ihracat kapasiteleri arttıkça Teknoparklardan İhtisas Serbest Bölgesine doğru geçişlerine destek olmak konusunda da görüş birliğine varmışlardır.

 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kamalı imza töreninde, bu iş birliğinin Türkiye’nin yazılım alanında küresel pazarlarda daha üst sıralara çıkmasına ve sektör firmalarımızın küresel pazarlarda rekabet güçlerinin artmasında önemli bir yapı taşı olacağını belirtmiştir.