YASAD ve SASAD Arasında İş Birliği Niyet Protokolü İmzalandı

Derneğimiz ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği arasında 23 Eylül 2020 tarihinde Türk Savunma Sanayi’nin beklentilerine uygun nitelikli yazılım ihtiyacının karşılanması, sektör oyuncularının dijital dönüşümünün oluşturulmasına destek verilmesi ve yabancı yazılım bağımlılığının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütmek amacıyla işbirliği protokolü imzalanmıştır.Protokol kapsamında ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesine yönelik olarak TÜBİTAK, TEYDEP, KOSGEB, Kalkınma Ajansları Avrupa Birliği Çevre Programları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının çeşitli fonları ve teşvik programlarından istifade edilecek projelerin üretilmesi ve işbirliği kapsamında hazırlanacak çeşitli araştırma ve geliştirme projelerinin sektörün yararına sunulması hedeflenmiştir. 

Türkiye’nin savunma ve yazılım alanında küresel pazarlarda daha üst sıralara çıkmasına ve her iki sektör oyuncularının küresel pazarlarda rekabet güçlerinin artmasına olanak sağlamasına yönelik temenniler ile Ankara SaSaD Merkezinde Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gönül Kamalı ve SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Öner Tekin tarafından imzalanan İşbirliği Niyet Protokolünün sektörümüz için hazırlı olmasını dileriz.