Türkiye’de Bilişim ve Teknolojiye ayrılmış İLK İhtisas Serbest Bölgesi Tanıtım Toplantısı

Türkiye’de Bilişim ve Teknolojiye ayrılmış İLK İhtisas Serbest Bölgesi’nin tanıtılması amacıyla 12 Şubat 2021 tarihinde Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakan Yardımız Sayın Gonca Işık Yılmaz Batur, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Kacır’ın teşrifleri, sektörel STK temsilcileri ve yazılım sanayini temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Gönül Kamalı’nın katılımıyla lansman toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihtisas serbest bölgelerinde inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımlara geniş imkanlar ve teşvikler sağladıklarını belirterek, yazılım ve bilişim sektörü için uygulamaya geçirdiğimiz ihtisas serbest bölgeleri modelini ilerleyen dönemlerde diğer yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek sektörler için genişletmeyi amaçladıklarını ifade etmiştir. Sn. Pekcan konuşmasında halihazırda Hizmet İhracatçı Birlikleri’nin altında temsil edilen yazılım ve bilişim sektörü için ayrıca Yazılım ve Bilişim Hizmetleri İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’nin kurulması yönünde talimat verdiğine dair müjdesini de dinleyicilerle paylaşmıştır.

Yazılım sektörünü temsilen lansmana katılan Değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Kamalı konuşmada yazılım ihracatının arttırılmasında danışmanlık sistemleri ile bütünleşik basitleştirilmiş mevzuatların ve scale-up/grow-up gibi programların önemini vurgulamış, Turquality gibi ihracat ve markalaşma programlarının mal ihracatı dinamiklerinden farklılaşan yazılım ihracatı için özelleştirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir.

İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=j537vtSav0Q&ab_channel=TicaretBakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1