“Türkiye Yazılım Ekosistemine Genel Bakış” raporu yayımlandı

Yazılım Sanayicileri Derneği’nin (YASAD) 30. yıldönümüne özel olarak Sistem Global Danışmanlık tarafından hazırlanan “Türkiye Yazılım Ekosistemine Genel Bakış” raporu 14 Haziran 2023’te İstanbul’da gerçekleştirilen Yazılım Sektörü ve Globalleşme Zirvesi’nde kamuoyuna açıklandı. Yazılım ekosistemini geniş çerçevede ele alan rapor; yazılım sektörünün ekonomideki yeri, güçlü yönleri, gelişim trendleri, ihracat hacmi, girişimcilik, destek ve teşvikler, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile yatırımlar kapsamında derlendi. Rapora ilişkin görüşlerini aktaran YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı, “Son yıllarda dijital dönüşüm sürecinin etkisiyle yazılım sektörü hızlı bir büyüme süreci yakaladı. Bu sürecin devam edeceğini, sektörün önümüzdeki beş yıl minimum yüzde 20 büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Yazılım sektörünün ihracat rakamı 2022 yılı itibariyle 4 milyar doları aşmış olup önümüzdeki 5 yıllık sürede rakamın 15 - 20 milyar dolar seviyesine ulaşması öngörülmektedir. Yazılım sektörünün ihracat odaklı büyüme vizyonu ülkemize ve şirketlerimize büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Raporda da ifade edildiği gibi yazılım sektörünün büyümesinin ekosistemin gelişimiyle yakından ilintili olduğunu açıklayan Kamalı, “Güçlü ekosistem, global ekonomiye entegre olmada avantaj sağlıyor. Türk yazılım sektörü son yıllardaki kamu kaynaklı destek ve teşviklerin etkisi, girişim sermayesi kuruluşlarının faaliyete geçmesiyle önemli gelişim sağlandı. Yurtdışından yatırım çeken bir yapıya kavuştuk. Artık global ihracat pazarından Türk yazılım sektörünün daha büyük pay alacak bir noktaya doğru hızla ilerlediğini gözlemliyoruz” diye konuştu. Yazılım sektörünün sadece kendi ticari değeri olarak değil, hizmet ettiği tüm diğer sektörlere sağladığı katma değer ile stratejik olduğunu kaydeden Başkan Kamalı, Türkiye Yazılım Ekosistemine Genel Bakış raporunun bu stratejik noktayı önemli ölçüde yansıttığını dile getirdi. 


Türkiye Yazılım Ekosistemine Genel Bakış raporu: 

Link