“İnovatif Yatırımlar İçin Destek ve Hibeler Webinarı”na Yoğun Katılım

11.Kalkınma planı çerçevesinde belirlenen Ulusal önceliklerimiz doğrultusunda, millileştirme projelerimiz için yatırım yapmak isteyen tüm firmalar için 20 Ocak 2021 tarihinde 294 kişilik katılımla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamle Programı ile İnovatif Yatırımlar İçin Destek ve Hibeler Webinarı” gerçekleştirilmiştir.

Firmaların Araştırma Geliştirme faaliyetleriyle birlikte yatırımlarını yönetebilecekleri HAMLE programı; Sistem Global Teknoloji Genel Müdürü Prof.Dr. Onur Balcı, Sistem Global Teknoloji Uzmanlarından Gözde Şimşek, Sistem Global Vergi-Danışmanlık Bölüm Başkan Yardımcısı Ülkü Şengül ve Sistem Global Kıdemli Denetim Müdürü Merve Özdemir ile teknik ve mali açılardan değerlendirilmiş ve gelen sorular yanıtlanmıştır.

Etkinlik kapsamında, HAMLE programının dayandığı mevzuatlar, HAMLE programı kapsamında belirlenen öncelikli alanlar, başvuru süreçleri, HAMLE programı başvuruları için hazırlanması gereken dosyalar, HAMLE programının karşılaştırmalı olarak diğer yatırım teşvik programlarından farkları, Araştırma Geliştirme faaliyetleri ve Yatırım programı birlikte nasıl değerlendirildiği, HAMLE Programı kapsamında sağlanan KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri gibi program hakkında detaylı bilgi paylaşılmıştır.