II. Yazılım Sektörü ve Globalleşme Zirvesi İstanbul’da yapıldı

Tecrübesi 50 yılı aşan Türk yazılım sektörü, dönüştürücü gücünü global arenaya taşıyor. 32 yıldır Türk yazılım sektörünün çatı kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdüren Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), yerli yazılım sektörünün globalleşmesine destek olmak amacıyla II. Yazılım Sektörü ve Globalleşme Zirvesi’ni 26-27 Haziran 2024’te geniş bir katılımla İstanbul’da gerçekleştirdi. 

Zirvenin ilk gün açılışına; Ticaret Bakanlığı UHT Genel Müdürü Tarık Sönmez, Ticaret Bakanlığı UHT Bilişim, Yazılım, Dijital ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanı Derya Koç, TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazılım ve Bilişim Komitesi Başkanı İlhan Bağören, YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, YASAD Yönetim Kurulu ile yazılım sektörünün önde gelen firma temsilcileri katıldı.


Zirve kapsamında YASAD, Sistem Global ve Kuantum Araştırma iş birliğinde hazırlanan Yazılım Sektörü Ekosistemine Genel Bakış 2024 Raporu da katılımcılara sunuldu. 

Ticaret Bakanlığı UHT Genel Müdürü Tarık Sönmez, yazılım sektörünün cari açığın kapatılmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, “Ülkemizin mal ihracatı 260 milyar dolar. Mal ithalatımız ise 360 milyar dolar. 101 milyar dolar da hizmet ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bunun 56 milyar doları ise net ihracat. Hizmet ihracatı cari açığın kapatılmasında önemli bir husustur” dedi. Yazılım ve bilişim sektörünün tüm dünyada önemli bir büyüklüğe ulaştığını kaydeden Sönmez, yaklaşık 10 yıldır sektöre önemli destekler sunduklarını belirterek “2023 yılında UHT olarak tüm hizmet sektörüne 2.5 milyar TL’lik destek sağladık. 1 milyar TL’si yazılım ve bilişime gitti. Bugün sağlanan destek tutarı 2.8 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bunun 1.3 milyar TL’lik kısmı yazılım ve bilişime ait. Potansiyel ve gelecek gördüğümüz için destekleri sağlıyoruz. Bizler devlet desteklerini ve teşviklerini firmaların cebine konan bonus olarak görmüyoruz. Verilen desteklerin yönlendirici etkisine inanıyoruz” diye konuştu. Sönmez, hali hazırda Ticaret Bakanlığı’nın genel desteklerinden yararlanan firma sayısının da 500 olduğunun altını çizdi. 


Zirveye katılan Ticaret Bakanlığı UHT Bilişim, Yazılım, Dijital ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanı Derya Koç ise bilişim sektörüne bakanlığın sunduğu desteklere ilişkin detaylı bilgi verdi.

NACE 6201 kodlu 30 bin firma var, sayı 50 bin olmalı

TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, yazılımın salt sektör olmaktan çıkıp yatayda önemli bir güç haline geldiğini söyledi. Barut, “Sektörün bu gerçeklik ile desteklenmesi, milli politikalar arasına alınması, stratejik kategorisinde ilan edilmesi gerekir. Sektör 3.5 milyar dolar ihracat rakamına imza attı. Sektörde NACE 6201 kodu altında 30 bin firma faaliyet yürütüyor. Bu sayının kısa sürede 50 bine çıkması gerektiğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.


Sektörümüzün ihracatı 20-30 milyar dolar olmalı

HİB Yönetim Kurulu Üyesi, Yazılım ve Bilişim Komitesi Başkanı İlhan Bağören, yazılım ve bilişim ihracatının geçen yıl 3.5 milyar doları bulduğunu, bu yıl ilk 5 ayda ise yüzde 23 büyüme sağlandığını açıkladı. Yılı 4-4.5 milyar dolar ihracat ile kapatacaklarını dile getiren Bağören, şunları söyledi: “Sektörümüzün olması gerektiği yer yıllık 20-30 milyar dolar ihracat kapasitesine ulaşmasıdır. Bakanlığımız ile çalışarak bunu düzeltebiliriz. Bazı çalışma alanlarımız bu sorunları çözebilir. Örneğin finansman bunlardan biridir. Ülkemizde yazılım şirketlerimiz orta gelir tuzağına yakalanmıştır. İş modelini ispatlamış bu firmalarımızın öz kaynak ile öteye geçmesi mümkün değildir. İkinci konu çok sahiplilik dolayısıyla sahipsizliktir. HİB Genel Sekreterliğine bağlı ayrı bir birlik olmamız için çalışmalara başlamamız gerekiyor. Ayrıca sektörün taşeron üretimden uzaklaşması için bazı çalışmalar yürütmek gerektiğine inanıyorum. İnovasyon ve markalaşma destekleri ile katma değerli üretimi artırmalıyız.”


Destekler kesintisiz sürdürülmeli

YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı, “Biz 32 yıldır gelişen ve büyüyen yerli yazılım sektörünü, ülkemiz için bir şans olarak görüyor aynı zamanda dijital dönüşüm çağını ise ülkemizin kalkınmasında bir fırsat olarak yorumluyoruz” dedi. Üretim ve tüketimde dokunduğu tüm sektörleri yeniden şekillendirme gücünü elinde bulunduran yazılımın artık stratejik olduğunu ve bu minvalde sürdürülebilir bir noktada desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Kamalı, “Ülkemizin katma değerli üretimine sunduğumuz katkı ile yazılıma yapılan her bir desteğin toplumsal bir kalkınma modeli olduğunun bilinmesi önemlidir. Üzerine düşen sorumluluk ile 2023 yılında 3.44 milyar dolar ihracata ulaşan yazılım sektörümüzün gerçekte oluşturduğu yatırım ve sermaye büyüklüğünün ise bunun çok üzerinde olduğunun farkındayız” diye konuştu.

Yerli yazılım sektörünün büyümesini sürdürmesi için kamu destek ve teşviklerin önemli olduğunu hatırlatan Kamalı, şunları söyledi: “Yerli yazılım sektöründe en önemli destek mekanizmasını hepimizin bildiği gibi (bilişimin yıldızları) e-turquality oluşturuyor. E-Turquality kapsamında bugüne kadar yüzde 70’i YASAD üyesi 30 yazılım şirketi desteklenmiştir. Bu oran; sayısı 102’yi bulan teknoparklarımız ve bu teknoparklarımızda faaliyet yürüten 10 bini aşkın firmamız, 1292 Ar-Ge Merkezimizin varlığı düşünüldüğünde elbette yetersiz kalmaktadır. YASAD olarak en az 100 yazılım firmamızın e-turquality kategorisinde değerlendirilmesini ve 2030 yılına kadar ihracat büyüklüğümüzün ise 30 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz.”


“Yerli yazılımın girişimcisine güvenin”

“2022 - 2023 yılları arasında sektörümüz %132 büyüme oranı ile 206,9 milyar TL’ye ulaşmıştır” diyen Kamalı, bu yüksek büyüme oranının bir süre daha devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Kamalı, “Ülkemiz açısından bu tarihi fırsattan yararlanmak için ise sunulan destek ve teşviklerin sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin kritik olduğunun vurgulamak isteriz. Yazılım sektörü olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, hızlı ve kesintisiz gelişimin merkezide olmaya devam edeceğiz. Yeter ki yerli yazılıma inanın, yerli yazılımın girişimcisine güvenin, ekosistemi güçlendirin” açıklamasını yaptı.

YTÜ Yıldız Teknopark, globalde de söz sahibi

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, ülkede 102 teknopark, bu teknoparklarda ise 10 binin üzerinde şirket olduğunu hatırlatarak YTÜ Yıldız Teknopark’ın Ar-Ge ve girişimcilik ekosisteminin önemli bir temsilcisi olduğunu söyledi. YTÜ Yıldız Teknopark’ta 750 şirket ve bu şirketlerde 20 bin çalışanı bulunduğunu hatırlatan Tanışman, “Özellikle belli ölçeğe gelmiş teknoparklarımız için teşvik mekanizmasını büyütmek ve korumak gerekiyor” dedi.


Eximbank desteklerinden yazılım ve bilişim aldığı pay 350 milyon TL

Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun ise yazılım sektörüne yönelik ürün ve çözümlere ilişkin bilgi verdi. Bankanın kredi tarafından 20 milyar TL’lik bütçesi bulunduğunu hatırlatan Uzun, “Şu an 20 milyar TL’lik kredi büyüklüğümüzden yazılım ve bilişimin aldığı pay 350 milyon TL. Bu oranın yetersiz olduğunu düşünüyoruz. TİM, İGE ve Eximbank olarak yeni bir kefalet mekanizmasının oluşturulması için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.


Zirvenin öğleden sonraki bölümlerinde; “E-turquality’de öncü firmalar yurtdışında neler başardı” paneli gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü HİB Yönetim Kurulu Üyesi, Yazılım ve Bilişim Komitesi Başkanı İlhan Bağören yürüttüğü panele; Logo Yazılım Genel Müdürü Akın Sertçelik, GTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Mine Taşkaya, Veripark CEO’su Özkan Erener, Etiya CTO’su Nazım Efe, Mert Yazılım Kurucu Ortağı İlhan Özdemir katıldı, tecrübelerini aktardı.

“İhracat ile büyümek” panelinin moderatörlüğünü ise TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut yürüttü. Panele; BilgeAdam Teknoloji Yönetici Ortağı Furkan Fırat, İnnova Bilişim Genel Müdürü Serdar Toraman, Madduck CTO’su Dara Hızveren, Insider Partner Kerem Bozokluğlu, Virgosol Kurucu Ortağı Özgür Arzu Er katıldı.

“Globalleşmede destek kuruluşlar” oturumun moderatörlüğünü ise TOGED Başkan Yardımcısı Özgür Karayalçın yürüttü. Panele; İSBİ Genel Müdürü Ergenekon Küçük, YTÜ Yıldız Teknopark Uluslararası Operasyon ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Baran Kılıçer, Sistem Global İhracat ve Uluslararası Büyüme Kıdemli Müdürü Hazal Bedir katıldı.

Zirve kapsamında ayrıca KPMG Türkiye Strateji ve Operasyon Kıdemli Müdürü Mehmet Emre Kara, “Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve Destekler” konusunda, EY Türkiye Yapay Zeka Lideri Reyzi Devrim Pamir ise “Yapay Zeka Yazılım Sektörünü Nasıl Etkileyecek” başlıklı sunum gerçekleştirdi.