Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Paneli

11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından kadınların bilim ve teknoloji dünyasında yeri üzerinden toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına dikkat çekmek amacıyla “ Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Paneli” düzenlenmiştir.

Birleşmiş Milletler tarafından kadınların ve kız çocuklarının bilimdeki rollerini artırmak, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında eğitimi ve araştırma faaliyetlerine her seviyeden katılımı teşvik etmek amacıyla ilan edilen bu özel günde düzenlenen panele katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Gönül Kamalı kadının ve kız çocuklarının bilim, teknoloji ve girişimcilik dünyasındaki yeri ve geleceği üzerine yaptığı konuşmasında cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda yapılabilecek çalışmalar, kadınların ve kız çocuklarının yazılım alanına yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi için sivil toplum kuruluşları, sektör ve aileler olarak üzerimize düşen sorumlulukların altını çizmiştir. Sn. Kamalı konuşmasında “Yazılım sektörü esnek çalışma saatleri açısından kadınlar için çok motive edici ve cazip bir sektördür. Kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın sektöre istihdam olarak kazandırılmasında mesleki tanıtım fark yaratacaktır.” dedi.