YASAD guides software companies with R&D, Growth and Export Supports Awareness Training

Yazılım Sanayicileri Derneği olarak Covid-19 döneminde yapmış olduğumuz anket çalışmasında, üyelerimizin %53,6’sınin devlet teşvik ve desteklerine başvurmamış olduklarını üzülerek öğrendik. Bu bağlamda teknoloji ve yazılımın ülkemizin milli hamlesi olarak adlandırıldığı bu dönemde, yazılım geliştirme konusunda mevcut pek çok teşvik ve hibe desteklerinin bilinirliğini arttırmak amacıyla 11 Haziran 2020 tarihinde 30 sektör mensubu firmanın katılımı ile “Ar-Ge, Büyüme ve İhracat Destekleri Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. İlgili eğitim yazılım şirketlerimiz için hangi teşviklerin mevcut olduğu ve nasıl başvurulacağı konusunda uzmanlığına güvendiğimiz Sistem Global Bursa Bölge Müdürü Sayın Nursel Üstündağ ve KOSGEB destekleri ile Avrupa İşletmeleri Ağı konularında uzman Sayın İlhan Gümüş ve Sayın Kaan Kıral’ın katılımı ve Deneğimiz Genel Sekreteri Sayın Sevilay Güven’in moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Dijital ortamda video konferans olarak gerçekleştirilen eğitimde katılımcıların KOSGEB, TEYDEB ve Ticaret Bakanlığı destekleri ile ilgili tüm soruları yanıtlanmıştır.