UYMS2020 “Critical/Strategic Technologies and Software Engineering” Panel

YASAD işbirliğinde Okan Üniversitesi tarafından 7-9 Ekim tarihlerinde “14. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2020)” düzenlenmiştir. Sempozyum, Türkiye yazılım sektörü ile bu alanda çalışan akademisyenleri bir araya getirerek yazılım mühendisliğindeki son gelişmelerin ve araştırmaların paylaşılmasına katkı sağlamıştır. 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen UYMS, küresel ölçekte önemi gün geçtikçe artan bu alandaki gelişmelerin paylaşıldığı bir ortam sağlamasının ötesinde, ulusal yazılım mühendisliği teknolojisi ve araştırmalarının geleceğinin şekillenmesinde etkin rol oynamaktadır.

Büyük veri teknolojisi, sosyal medya analitiğinin bugünü ve geleceği, bilgi güvenliği ve gizliliği, Türkiye’de yazılım sektörü, üniversiteler ve araştırmacılar açısından kritik-stratejik teknolojiler ve yazılım mühendisliği teknolojilerin yeri, ülkemizde özel sektörde yapay zeka alanında yapılan çalışmalar, devam eden projeler gibi çeşitli konuların tartışıldığı “Kritik/Stratejik Teknolojiler ve Yazılım Mühendisliği” Panelin moderatörlüğünü Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Gönül Kamalı yapmıştır.

Panel Konuşmacıları:

  • Prof. Dr. Albert Levi, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. Pınar Karagöz, ODTÜ Öğretim Üyesi
  • Hakan Yüksel, ETİYA AI Kıdemli Müdür
  • Mevlüt Serdar, KORA Kurucu Ortak