The Employment Future of the Software Industry Was Evaluated at the Opening Conference of the TBVVOCTest Center Project

Türkiye Bilişim Vakfı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında TBV VOC Test Merkezi  projesini başlatmış bulunmaktadır. Belirlenmiş dijital alanlardaki mesleki yeterliliklere ilişkin standartların oluşturulmasının ardından kurulacak olan test merkezinde bu yeterliliklerin ölçümlenmesi ve sertifikalandırılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında 28 Şubat 2021 tarihinde BT STK’lar Platformu Koordinatörü Behçet Envarlı moderatörlüğünde düzenlenen açılış konferansı ikinci paneli “Bilgi Teknolojileri STK’lar Platformu”na yazılım sanayini temsilen Değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Gönül Kamalı katılmıştır.Sn. Kamalı edinilecek sertifikaların nitelikli ve sertifikalı işgücünün geliştirilmesi ve eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi yönünde büyük katkı vereceğinin altını çizmiştir. Çalışan ile işveren arasında, farklı sektörlerdeki dijital dönüşümler için gerekli meslek bilincinin artırılması ve bilgi teknolojileri ve yazılım sektöründe yetkinlikleri sertifikalandırılmış çalışan sayısının artırılmasına yönelik katkı verecek projenin başlatılmasında öncü olan Türkiye Bilişim Vakfı’na teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında “Bilişim ve yazılım tüm dünyada güncel teknolojileri kucaklayan ve ileri teknolojilerde ürün geliştirecek nitelikli istihdama açık bir alan. Yazılım sektöründe istihdama yönelik ihtiyaçları üç alanda sıralayabiliriz. İlk alan süpervizörler ve bilişim IT mimarları üst grup yazılımcıların yetiştirilmesi ve aynı zamanda sektörün doğası gereği bu alanda istihdam edilen kişilerin eğitimlerinin sürekli olarak güncel tutulması. Diğer alan sanayiye ilişkin tüm sektörlerde yazılım ihtiyaçlarını kavrayabilen teknik bir grubun oluşturulması, sayılarının arttırılması. Son olarak da STK’lar yoluyla gerçekleştirilemeye çalışılan istihdam girişimlerinin, projelerinin yeterli olmayacağının bilince olup konunun farklı devlet mekanizmalarıyla, destek teşvik sistemleri ile de desteklenmesidir.” diyerek üniversite, sanayi ve STK işbirliklerini sağlayacak geniş çaplı programların başlatılmasının ülkemize katma değer olarak döneceğini vurgulamıştır.

İlgili konferans kaydına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/embed/1jXyODVPG44?autohide=1&autoplay=1