Emphasis on Domestic Software at the Presidential Digital Transformation Office Anti-Epidemic Panel

Digital Gündem / Musa Savaş tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanlığı DiJital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile Bilişim sektörünü temsil eden 7 STK’nın Başkanlarının katıldığı online etkinlikte, salgından çıkışın ekonomik etkileri tartışıldı. Panele YASAD’ı temsilen katılan Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı, yazılım sektörünün ekonomik yara almaması için kamu ve özel sektörde yerli yazılım kullanımının teşvik edilmesi gerekliliğini vurguladı. Sayın Ali Taha Koç tarafından da aynı konunun ifadesi, ülkemizde yerli yazılım farkındalığının artması yönünde umut vericidir. Panelin tamamı aşağıdaki link üzerinden Youtube’dan izlenebilir.

https://www.youtube.com/watch?v=t2iCzcAM6CA&feature=youtu.be