DG Bilişim brought the NGO Heads together with our Deputy Minister of Transport and Infrastructure Ömer Fatih Sayan.

Digital Gündem - Musa Savaş tarafından 23/04/2020 günü organize edilen digital etkinlikte önde gelen Bilişim STK'larının başkanları Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Ömer Fatih Sayan ile görüşerek sektörün sorunlarını aktardılar. Görüşmenin bir önemli özelliği de ilk defa üyemiz Karel'in yerli yazılım webinar ürünü olan Vio üzerinden gerçekleştirilmesi oldu.


YASAD Başkanı Gönül Kamalı yanısıra Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, TÜBİSAD Başkanı Erman Karaca, TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci, TUYAD Başkanı Hayrettin Özaydın, mTOD Başkanı Erhun Baş ve MOBISAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı'nın STK Başkanları olarak katıldığı toplantıda, içinde yaşadığımız olağanüstü kriz döneminde sektörün en çok etkilendiği alanlar Bakan yardımcımıza iletildi ve yardım talebinde bulunuldu.


Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı Bakan Yardımcımıza sektör taleplerini iletirken : “Bu dönemde her ne kadar istihdam konusunda çok hassas davransak da tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de bu konuda çeşitli sıkıntılar oldu. Bu amaçla geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz anketin sonuçları maalesef çarpıcıdır.  Firma çalışan sayısı 250 kişinin altında firmalarımızdan gelen cevaplar ışığında; firmalarımızın hemen hepsi (%75 üzeri) Covid-19 pandemi sürecinden finansal açıdan iş kayıpları ve operasyonel güçlükler ile ciddi etkilenmiş olup gelirleri %30-%50 arasında azalmıştır. Firmalarımızın %50’si faaliyetlerini kısmen ve tamamen durdurmuş olup, yeni başlamakta olan ve yürüyen işleri sekteye uğramıştır. Pandemi sürecinde hemen hemen tüm şirketlerimiz uzaktan çalışmaya faal ve etkin olarak geçmiş olmasına rağmen gelirlerinde ki %50’yi aşan azalma ile acil olarak devletimizden İstihdam ve kaynak desteği, proje bazlı hibe-desteklerin arttırılması, uzun vadeli kredilendirme ve vergi muafiyeti desteğini beklemektedir." şeklinde sektörün sorunlarını iletmiştir.